ПЛАКАТИ и ПАМЕТ

Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев, Камен Попов, Николай Ковачев, Огнян Фунев, Стефан Десподов

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

плакатно изкуство

Галерия 88 Камен Попов

ОЩЕ ОТ АВТОРА

01 – 21 ноември, 2022 г.

Изложбата отразява желанието на Триеналето да бъдат извадени от забрава и подобващо представени едни от най-ярките постижения на българския плакат. През творчеството на 8 забележителни майстори на плаката, оживява българската сценична и визуална култура, стават достояние художествени решения и находки, които са универсални и актуални.

Нещо повече, съдържанието на проекта е подбрано така, че да подтиква новите поколения творци към повече експерименти, към смели и неочаквани метафори и гротески, показва богатството на подтекста, на Езоповия език, на втория план – все достойнства, присъщи за изкуството на представените автори. 

ПЛАКАТИ и ПАМЕТ скъсява дистанцията между поколенията и прави видими и разпознаваеми знакови образци на плакатното изкуство.

ПЛАКАТИ& и ПАМЕТ е изложбено-изследователски проект, фокусиран върху автори, положили основата на модерния български плакат - прочути плакатисти за по-старото поколение и почти непознати за младото. Независимо, че работите им създават историята на българския и европейски плакат, то публичното им присъствие е оскъдно.

Чрез автентични образци и свидетелства, авторите на проекта съживяват знакови постижения, водени от убеждението, че качественият плакат - този многолик синтез между различни изкуства е винаги актуален.

Проектът запълва поредица дефицити, включително и този за „мъртвия” музей на приложните изкуства. Част от програмата на 10-тото Триенале, проектът получава широка реална и виртуална платформа за разпространение и продължава като пътуваща изложба.

АРХИВ