Галерия 88
КАМЕН ПОПОВ

ОЧАКВАЙТЕ
НОВИ СЪБИТИЯ

АБОНАМЕНТ

Разказ на един или много животи в кино, книги, фотография и блогове

Добре дошли! Няма да се впускам в подробности да обяснявам кой съм и за какво съм. Съдържанието в сайта ще разкрие моята същност.

88

През 1988 г. Камен Попов (1947 – 2015) основава в Люксембург Галерия 88, издателство, училище за изобразително и рекламна агенция Радар.

В продължение на 31 години в Галерия 88 са излагани едни от най-добрите български художници както и автори от различни националности. В училището се подготвят кандидатури на студенти за художествени академии в Европа. То е посещавано от почитатели от различни националности и възрасти.

Камен Попов е работил в областа на приложната графика и живописта. Той е реализирал афиши за театри и институции в Люксембург и Европа. След смъртта му, галерията продължава дейноста си до 2019 г. под ръководството на Снежи и Юлита Попови, негови сестри. 

В 2021 г. Юлита Попова и нейният съпруг Жос Селис избират обратния път Люксембург - София за да продължат изминатия 31 годишен опит. Те основават Фондация Камен Попов и откриват Галерия 88 Камен Попов в София на 10.06.2022.

88

Фондация Камен Попов е създадена с цел да запази творчеството на Камен Попов и да предаде на следващите поколения създадените от него произведения, съхранявайки паметта на българското плакатно изкуство. Фондацията представя постоянна изложба от произведения на Камен Попов и колекция от творби на автори, излагани в галерия 88 Люксембург.

Фондацията има за цел да провежда културно-творческа дейност изложби, концерти, представяне на литературни произведения, организиране на срещи, семинари, да стимулира творчески търсения на млади автори.

Фондацията може да се присъединиява към други неправителствени организаций със сходни предмети на дейности в България и чужбина, да развива културен туризъм, съхранявайки и популяризирайки делото на Камен Попов.